Integritetspolicy

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR ÅTERFÖRSÄLJARE SVERIGE

Betalningsvillkor

30 dagar netto upp till kreditlimit efter godkänd kreditkontroll. Vid försenad betalning debiteras 2% dröjsmålsränta per månad på förfallet belopp från och med förfallodagen. Finns förfallna fakturor till betalning sker leverans mot förskottsbetalning tills skulden är reglerad.

Leveransvillkor (EXW Borås)

Frakt tillkommer baserat på vikt och volym.

Transportförsäkring

Allt gods skickas på köparens risk. Transportförsäkring ingår automatiskt om leverans sker på TINGS fraktavtal. Eventuella skador regleras då direkt med TINGS. Vid leverans på eget fraktavtal regleras eventuella skador direkt med speditören.

Reklamationer

Reklamationer ska meddelas kundtjänst på TINGS senast sju (7) dagar efter varans mottagande, som utfärdar retursedel. Vid godkända reklamationer utförs ersättningsleverans, alternativt kreditering.

Köparen kan inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation). Fel som märkts eller borde ha märkts när varan mottogs av köparen eller av denne anvisad mottagare, skall reklameras inom sju (7) dagar och i förekommande fall innan varan bearbetats. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från tredje part.

Reklameras inte felaktigheter inom två månader från varans mottagande, förloras reklamationsrätten.

Returer

Returnerade varor skall vara packade i originalförpackning och ej använda/bearbetade. På returer, som ej beror på felleverans eller reklamation, görs avdrag med 20% på fakturabeloppet. Returer senare än 2 månader efter fakturadatum krediteras ej. Returnerat gods utan retursedel behandlas ej.

Övriga leveransvillkor

Leverans sker vid leveranstillfället gällande priser och konditioner. TINGS förbehåller sig rätten att utan föregående information göra ändringar i kollektionen. Vi reserverar oss även för prisändringar och feltryck i katalog / prislista.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå