fbpx

Inga produkter i varukorgen.

Gåvor till anställda – Värt att tänka på!

Gåvor till personalen på ett företag – till exempel  julklappar – kan i många fall vara skattefria. Vi på TINGS summerar vad som gör att gåvan är skattefri eller skattepliktig.

Får man ge gåvor till anställda?

Ja, det är tillåtet att ge gåvor till anställda. Det är dock viktigt att ha klara riktlinjer för vad som räknas som en gåva och vad som inte gör det. En gåva ska vara av en personlig karaktär och inte vara en vanlig arbetsrelaterad förmån. Gåvan ska också följa de regler och begränsningar som gäller för avdragsgilla gåvor. Genom att ge gåvor till anställda kan man visa uppskattning och öka trivseln på arbetsplatsen, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet och bättre resultat för företaget.

Det är också viktigt att ha klara riktlinjer för vilka anställda som ska få gåvor och vilken typ av gåva som ska ges. Det kan vara en god idé att ha en budget för gåvor till anställda och att ha en klar plan för vilka tillfällen som det är lämpligt att ge gåvor. Genom att ha tydliga riktlinjer för gåvor till anställda kan man undvika missförstånd och se till att alla anställda behandlas lika

Är gåvor till anställda avdragsgillt (skattefritt)?

Ja, gåvor till anställda kan vara avdragsgilla i vissa fall. Det finns dock vissa regler och begränsningar att ta hänsyn till. Till exempel får gåvan inte överstiga ett visst belopp per anställd och den får inte ges som en ersättning för lön eller annan ersättning. Gåvan måste också vara av en personlig karaktär, det vill säga att den inte får vara en vanlig arbetsrelaterad förmån. Det finns också specifika krav på hur gåvan ska redovisas i företagets bokföring och deklaration.

Företag som vill ge gåvor till sina anställda bör därför noga bekanta sig med de regler och riktlinjer som gäller för avdragsgilla gåvor. Genom att följa dessa regler kan man undvika problem med Skatteverket och säkerställa att gåvorna verkligen uppskattas av de anställda. Det är också viktigt att tänka på att gåvor till anställda kan ha positiv inverkan på arbetsplatsens stämning och trivsel, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet och bättre resultat för företaget.

Skattefri eller skattepliktig gåva

Exempel: Arbetsgivare ger en anställd en gåva är den vanligtvis skattepliktig enligt Skatteverkets regler. Det finns dock vissa undantag och det är julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor. De här gåvorna är nämligen skattefria om marknadsvärdet inklusive moms understiger ett visst belopp. Marknadsvärdet är det pris som varan eller tjänsten hade kostat om den anställda själv hade köpt den. 

Arbetsgivarens kostnader för att administrera gåvan räknas inte med i gåvans värde. Inte heller räknas eventuell transport- eller fraktkostnad till dess värde.

Varför räknas inte pengar som en skattefri gåva till anställda?

Skattefria gåvor gäller alla typer av gåvor förutom pengar. Även checkar och presentkort, som kan bytas ut mot pengar, är skattepliktiga gåvor. Däremot räknas inte presentkort/gåvokort som pengar eftersom de löses in mot en vara, och är därför skattefria gåvor.

TIPS PÅ FÖRETAGSGÅVOR

Gåvobelopp – Vad gäller?

Gåvobeloppen, eller gränsbelopp, innebär att hela gåvan ska beskattas om värdet överstiger just de angivna beloppen.

  • Julgåvan är skattefri om marknadsvärdet inte överstiger 500 kronor inkl moms
  • Jubileumsgåvan är skattefri om värdet inte överstiger 1 500 kronor inkl moms
  • Minnesgåvan är skattefri om värdet inte överstiger 15 000 kronor inkl moms

Utöver beloppsgränserna behöver andra krav uppfyllas för att respektive gåva ska vara skattefri.

Hur mycket får man ge i julklapp till sina anställda?

Julklappar till anställda för årets inkomstår är alltså skattefria om marknadsvärdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Att just julgåvor är skattefria under ett visst belopp betyder enkelt att arbetsgivaren inte betalar arbetsgivaravgifter på gåvorna, samt att den ingående momsen är avdragsgill. Den anställde förmånsbeskattas inte för gåvan.

Andra regler som gäller för julgåvor? Alla behöver inte få en likadan julgåva, men marknadsvärdet ska vara det samma. Gåvan får inte heller vara kontanter eller presentkort som kan bytas mot kontanter som vi nämnt tidigare. Presentkort/gåvokort som kan bytas in mot en vara eller tjänst räknas dock som en avdragsgill julgåva.

Är man anställd i sitt eget aktiebolag får man ta emot en skattefri julgåva även om det inte finns fler anställda i bolaget. Enskilda näringsidkare kan ge sina anställda julgåvor, men kan inte ge sig själv en julgåva.

Förslag på julgåvor

Det finns inget krav på att en arbetsgivare ska ge sina anställda en julgåva, men det kan vara ett bra sätt att visa sin uppskattning. Hos oss på TINGS hittar ni de perfekta gåvorna till personalen.

Hur mycket får man ge i julklapp till sina kunder?

Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla. Mindre och enklare representations- och reklamgåvor som har direkt anknytning till bolagets verksamhet kan dock vara avdragsgilla om värdet understiger 300 kronor. Söker ni representations- och reklamgåvor? Ring oss på: 033 – 13 30 70 så hjälper vi er att hitta rätt produkt.   

Vad är en jubileumsgåva?

Jubileumsgåva ges till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum, och så vidare. En skattefri jubileumsgåva kan alltså först ges i samband med företagets 25-årsjubileum, och inte oftare än i 25-års intervaller.

Vad är en minnesgåva?

Enligt Skatteverket kan en minnesgåva ges skattefritt till en varaktigt anställd (en anställning om minst sex år) under någon av följande förutsättningar:

  • Den anställde uppnår en specifik ålder (jämna födelsedagar från och med att den anställde fyller 50 år).
  • Efter en längre tids anställning (minst 20 år).
  • När anställningen upphör.

Man kan få skattefria minnesgåvor från samma arbetsgivare vid högst två tillfällen, och ett av dessa två tillfällen måste i så fall vara när anställningen upphör. 

Ett bra exempel på en minnesgåva:

Henrik, som snart fyller 50 år, är anställd i samma företag sedan fyra år tillbaka. I hans fall är en skattefri minnesgåva i samband med 50-årsdagen inte möjlig, eftersom Henrik ännu inte räknas som varaktigt anställd i företaget. När han fyller 52 år är han dock varaktigt anställd i företaget, vilket betyder att arbetsgivaren kan ge en skattefri gåva till Henrik när han så småningom fyller 60 år (förutsatt att han fortfarande är anställd i företaget).

Vad gäller för övriga gåvor?

Övriga gåvor räknas som ersättning för utfört arbete. En sådan gåva är skattepliktig för den anställde. Men det finns för tillfället ett undantag, nämligen tillfälligt skattefria gåvor.

Vill ni veta mer om vilka gåvor som är skattepliktiga? Ring 033 – 13 30 70 så hjälper vi er.

Personalvårdsförmån – Vad gäller här?

Utöver gåvor finns det också möjlighet att erbjuda personalvårdsförmåner till de anställda. Det kan exempelvis vara friskvårdsbidrag, massage eller andra typer av hälsofrämjande aktiviteter. Även gåvor av enklare slag, såsom att ge en bukett blommor när en anställd fyller år, räknas som personalvårdsförmåner. Dessa förmåner är skattefria för såväl arbetsgivare som anställda upp till ett visst belopp per år och kan vara en bra investering för att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. 

Det är viktigt att ha klara riktlinjer för vilka förmåner som erbjuds och hur de kan utnyttjas för att undvika missförstånd och främja en positiv arbetsmiljö. Genom att erbjuda personalvårdsförmåner kan företaget visa omsorg om de anställda och öka trivseln på arbetsplatsen, vilket kan leda till ökad produktivitet och bättre resultat på sikt. Läs mer om personalförmån på Skatteverkets hemsida.

Hur bokför man presentkort till anställda?

När det kommer till att bokföra gåvokort till anställda är det viktigt att följa riktlinjerna från Skatteverket för att undvika problem. Gåvan ska bokföras som en kostnad i företagets bokföring och vara specificerad som en gåva till en anställd. Det är också viktigt att inkludera namnen på de anställda som har erhållit gåvan och att hålla dokumentation som styrker att gåvan har getts ut.

Företaget måste också deklarera gåvan till Skatteverket för varje enskild anställd som har mottagit en gåva. Detta görs genom att fylla i en särskild blankett och skicka in den till Skatteverket. Det är viktigt att följa dessa regler och riktlinjer för att undvika eventuella påföljder och se till att företaget bokför gåvor till anställda på ett korrekt sätt.

Skattefritt eller ej – vad innebär det för arbetsgivaren?

Vi på TINGS summerar det här:

Om gåvor/gåvokort till anställda är skattefria innebär det att du som arbetsgivare inte behöver betala arbetsgivaravgift på gåvorna/gåvokort. Men om till exempel en julklapp har ett värde av 600 kronor inkl moms, och därmed överstiger gränsbeloppet på 500 kronor inkl moms, måste du som arbetsgivare betala en aktuell arbetsgivaravgift på hela beloppet.

Så länge en gåva/gåvokort är skattefri är den också avdragsgill, men om gåvans värde inkl moms överstiger det aktuella gränsbeloppet för skattefrihet är den inte avdragsgill. Det finns med andra ord goda skäl att hålla koll på gränsbeloppen.

TIPS PÅ FLER FÖRETAGSGÅVOR

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med oss.

Såhär hanterar vi er information: tings.se/integritetspolicy/

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå